Poland's Private School Guide

2020 - Przewodnik po szkołach niepublicznych w Polsce

Issue link: http://epub.ourkids.net/i/1198014

Contents of this Issue

Navigation

Page 86 of 99

Ewa Straszewska ( +48 603 112 020 ) estraszewska@leonardo.edu.pl NSP 97 O szkole: NSP97 uczy samodzielnego my- ślenia i rozwija kluczowe umiejętności, a jedną z nich jest umiejętność komuniko- wania się w różnych aspektach znajomo- ści i użycia języka. NSP97 jest miejscem dla wszystkich dzieci, których rodzice dbają o wszechstronne ich wykształcenie zdobywane w atmosferze zaufania, życz- liwości i szacunku. Słowa naszego hymnu autorstwa dzieci : „Pędź przed siebie bez wahania, lecz pamiętaj, że nie jesteś sam. Wszyscy wkoło będą z Tobą, jeśli siebie też im dasz". About this School: NSP97 teaches independent thinking and develops key skills, including the ability to communicate in various aspects of language proficiency and use. NSP97 is a place for all the children whose parents care about their comprehen- sive education in the atmosphere of trust, kindness and respect. The words of our school hymn written by our students: "Go ahead without a doubt, but remember that you are not alone. Everyone around you will be with you if you give yourself to them". Abramowskiego 4, 02-659 Warszawa ( Mokotów ) www.leonardo.edu.pl Klasy: zerówka do kl. 8 Program & specjalne kursy: polski, IB PYP Język nauczania: polski, angielski Liczba uczniów: 260, szkoła koedukacyjna Czesne: 1740 zł/miesiąc Przeciętna liczebność klas: 16 do 18 Grades: Gr. 0 to Gr. 8 Curriculum: Polish, IB PYP Language of Instruction: Polish, English Enrolment: 260, Coed Cost: 1740 zł/month Avg. Class Size: 16 to 18 Termin składania wniosku: przez cały rok Rozpoczęcie nauki w trakcie roku szkolnego: dozwolone Application Deadline: Rolling Mid-Year Entry: Permitted Sekretariat ( +48 22 620 36 58 ) sekretariat@ogrodowa.pl OGRODOWA SZKOŁY KATOLICKIE O szkole: Nasze szkoły - podstawowa i liceum - zapewniają wszechstronny rozwój młodego człowieka. Dwujęzyczna zerówka, klasy z rozszerzoną matema- tyką, językiem polskim i informatyką, z drugim językiem obcym - francuskim, hiszpańskim, niemieckim do wyboru oraz klasy dwujęzyczne, do 9 lekcji w tygo- dniu. Boiska do gry w piłkę, koszykówkę i siatkówkę, plac zabaw. Logopeda, reedukator, psycholog i opieka od 7.00 do 18.00. Indywidualna ścieżka rozszerzeń i system mentorski w liceum. About this School: Our schools — both primary and high school — provide compre- hensive development for young people. We offer bilingual preschool classes, math enrichment, ICT (information and communication technology), foreign-language learning in languages such as French, Spanish, and German (up to nine lessons a week). We also have sports facilities, a playground, and psychologists. Care is avail- able from 7:00 until 18:00. At our high school, students can choose subjects they want extended learning in and have access to mentors as well. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa www.ogrodowa.pl Klasy: zerówka do kl. 12 Program & specjalne kursy: polski, Cambridge Primary Język nauczania: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański Liczba uczniów: 200, szkoła koedukacyjna Czesne: 900 do 1990 zł/miesiąc Przeciętna liczebność klas: różna Grades: Gr. 0 to Gr. 12 Curriculum: Polish, Cambridge Primary Language of Instruction: Polish, English, German, French, Spanish Enrolment: 200, Coed Cost: 900 to 1990 zł/month Avg. Class Size: Varies Termin składania wniosku: przez cały rok Rozpoczęcie nauki w trakcie roku szkolnego: dozwolone Application Deadline: Rolling Mid-Year Entry: Permitted 86 Our Kids: Przewodnik po szkołach niepublicznych w Polsce — Poland's Private School Guide Szkoły w Polsce

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Poland's Private School Guide - 2020 - Przewodnik po szkołach niepublicznych w Polsce